• Výběr ubytovacího zařízení
  O každém objektu jsou uvedeny základní informace o službách a vybavení, jsou k dispozici fotografie objektu. Informace o ubytovacím zařízení poskytuje ubytovatel.
 • Rezervace
  Vybraný objekt máte možnost ihned rezervovat. Rezervační postup má 3 kroky: Poptávka, Blokace, Rezervace.

  Rezervace v normálním režimu je prováděna po výběru vhodného zařízení Poptávkou, kdy vyplníte požadovaný termín a rozsah služeb a je vám do 24 hod (nejpozději 3 dnů v případě víkendu) potvrzeno, zda je pokoj volný a sdělena cena. Současně je provedena Blokace a vy máte možnost pobyt odmítnout nebo uhradit zálohu. Po zaplacení zálohy je provedena Rezervace a zaslán ubytovací poukaz.

  Rezervace v systému on-line se provádí bez kroku Poptávky, jelikož ihned vidíte, zda jsou pokoje volné a systém vám vypočítá cenu. V případě zájmu provedete Blokaci a jste vyzváni k úhradě zálohy. Po provedení úhrady je pokoj automaticky Rezervován a vám je doručen ubytovací poukaz.

  *Poptávka - my zjišťujeme, zada je kapacitá volná, případně vám nabídneme náhradí variantu v rozsahu stejných služeb a lokality
  *Blokace - dočasné zablokování pokojů do zaplacení zálohy. Nebude-li záloha zaplacena, budou pokoje uvolněny
  *Rezervace - fixní rezervování pokoje pouze pro vás
 • Úhrada služeb
  Při Blokování pokoje jste povinni uhradit zálohu ve výši 50% ceny pobytu. Obvyklá doba úhrady jsou 3 dny, pokud není stanoveno jinak, zejména v režimu Last minute. Úhrada je možná převodem z banky, složením v hotovosti v Komerční bance nebo v kanceláři naší cestovní agentury.
  Doplatek je k úhradě u ubytovatele po příjezdu do místa pobytu.
 • Pobyt
  Pobyt je zahájen ve sjednaný den obvykle po 14 hodině. Po příjezdu jste povinni se prokázat ubytovacím poukazem a doplatit cenu objednaného pobytu. Zkontrolujte kvalitu pokoje a případně si doobjednejte další služby. Ukončení pobytu je obvykle do 12 hodin (10-12). Před odjezdem uhraďte všechny doobjednané služby. Případné reklamace uplatněte ihned ubytovateli!!!!!
 • Reklamace
  Reklamace kvality ubytování a poskytovaných služeb v ubytovacím objektu uplatněte ihned ubytovateli. Ubytovatel je pro vás přímý partner v ubytovacích službách.
  Pokud ubytování a služby neodpovídá uveřejnění v naší databázi, neprodleně nás informujte, nejlépe v době trvání pobytu.  Ubytovatel  je zodpovědný za uveřejnění chybných nebo klamavých informacích o objektu nebo poskytovaných službách v databázi.
  Reklamace na zprostředkovací služby uplatněte písemně na naší cestovní agentuře DASIStour.
 • Storno
  V případě zrušení pobytu, po uhrazení zálohy a provedení závazné rezervace, je výše stornopoplatku v termínu:
  0-7 dnů před nástupem pobytu - 50% z celkové ceny pobytu
  8-14 dnů před nástupem pobytu - 40% z celkové ceny pobytu
  15-21 dnů před nástupem pobytu - 30% z celkové ceny pobytu
  22 a více dnů před nástupem pobytu - 20% z celkové ceny pobytu
  U některých zahraničních ubytovatelů se mohou podmínky odlišovat - informovali bychom vás předem při vyřizování objednávky.
 • Zrušení pobytu
  Dojde-li k nepředvídatelné situaci s objektem ubytovatele, při níž není možné poskytnout sjednané ubytovací služby, nabídne cestovní agentura náhradní ubytování ve stejné kvalitě a lokalitě, v případě, že bude nevyhovující, vrátí klientovi poskytnutou zálohu. Tyto události jsou zejména přírodní katastrofy, požár, uzavření objektu z důvodu nezpůsobilosti, závažné osobní a zdravotní problémy ubytovatele apod.

© NEKO s.r.o. 2019